Екоползи от употребявани авточасти


употребявани авточасти

Защо да ползваме употребявани авточасти

Има много екологични и икономически предимства за рециклирането и повторното използване на употребявани авточасти. Почти всичко, което може да се използва повторно, ще помогне да се промени околната среда. Така не е необходимо да се произвежда нов продукт, като се използват енергия и ценни ресурси. Повечето автомобили имат стоманена рама и ако тя се рециклира, това помага да се спестят желязна руда, въглища и парникови газове.

Рециклирането на метал използва 74% по-малко енергия от производството на нова стомана. Рециклирането на автомобилни части ги предпазва от попадането им на сметището, което е основна заплаха за околната среда. Има краткосрочни и дългосрочни ползи за околната среда от рециклирането на автомобилни части. Краткосрочната е, че спестява пари, намалява отпадъците и вредните газове и енергия за производството на нови части. В дългосрочен план това може да намали количеството парникови газове, които вредят на нашата атмосфера. Прочетете за останалите ползи в другата наша статия Авточасти втора употреба и ползите от тях

По-старите автомобили също могат да съдържат живак в автоматичните превключватели. Те сега се отстраняват от рециклиращите авточасти, за да се предотврати навлизането на живак в околната среда. Потребителите трябва да бъдат насърчавани да рециклират своите превозни средства в края на живота им. Така се гарантира, че въздействието върху околната среда, което те могат да имат, е намалено. Това от своя страна ще бъде от полза за бъдещите поколения и околната среда. Като използвате употребявани авточасти и рециклирате автомобила си, можете да сте сигурни, че помагате за опазването на околната среда и спестявате пари.

В заключение можем да кажем, че днешната пазарна икономика се движи от непрекъснатото производство. Компаниите нямат за цел да направят своите автомобили истински издържливи, а издържливи за периода на гаранцията. Те имат нужда да продават в последствие нови части, които да заменят счупените. Това производство изразходва излишен ресурс.

Етикети:, ,